Про стан розвитку та підтримки підприємництва Житомирської області

Мале і середнє підприємництво, як самостійна соціально-економічна система, розвивається в складних умовах. Однак, незважаючи на наявність проблем, спостерігається позитивна динаміка його розвитку в регіоні за останні роки.

На початок 2007 року в області функціонувало майже 70 тисяч суб’єктів малого підприємництва, що на 9% більше 2006 року, з них кількість малих підприємств становила 6,1 тис., що на 1% більше попереднього року.

Малий бізнес розвивається в багатьох галузях господарського комплексу. Підприємства торгівельної сфери складають близько 30 відсотків загальної кількості малих підприємств, у промисловій галузі їх сконцентровано 23%, у посередницьких операціях з нерухомістю зайнято 17, у сільському господарстві –11 відсотків, у будівництві – 8%, транспорті –4%. Незначна частка підприємств функціонує в галузях освіти, охорони здоров’я, низькими темпами розвивався малий бізнес в інноваційній та науковій сферах.

З урахуванням працівників, що виконують роботи за договорами найму, а також підприємців, які працюють без статусу юридичної особи, в малому підприємництві зайнято майже 111 тис. осіб або п’ята частина усіх зайнятих економічною діяльністю.

Відслідковується позитивна динаміка у нарощуванні обсягів виробництво малими підприємствами. За 2006 рік реалізовано продукції (робіт, послуг) на 1,6 млрд. грн., що на 8,7 відсотка більше ніж у 2005 році, в обсягах реалізації продукції області це становить 10,8%.

Створюються необхідні умови для формування сучасної мережі об’єктів підтримки бізнесу. Діє 2 фонди підтримки підприємництва (фермерства), 6 бізнес-центрів, 19 районних та міських громадських приймалень з питань розвитку підприємництва, 26 „гарячих” ліній, інші громадські організації та спілки підприємців.

При облдержадміністрації працює інформаційно-консультативний центр та 56 районних і міських інформаційно-консультативних установ, враховуючи інформаційно-консультаційні сектори при центрах зайнятості, інформаційні пункти при податкових інспекціях та при інших органах влади.

В області реалізується єдина в Україні програма по удосконаленню шкільної економічної освіти. Досвід по її впровадженню передавався в Грузії та Польщі. В її рамках в усіх районах і містах області були проведені семінари для вчителів економіки, на яких їм презентувався четвертий шкільний посібник „Стратегія успіху”. Житомирським інститутом підприємництва і сучасних технологій підготовлено дві групи вчителів за фахом «Економіст» на пільгових умовах (50% оплати за навчання кошти обласного бюджету, 50% власні кошти вчителів). для викладання предмету „Основи економіки” в середніх навчальних закладах області.

З метою покращення доступу підприємців, які працюють в пріоритетних сферах діяльності та створюють додаткові робочі місця, до кредитних ресурсів через регіональний фонд підтримки підприємництва відшкодовується частина банківських процентних ставок по кредитах за рахунок коштів обласного бюджету. На відшкодування частини відсотків за надані банківські кредити суб’єктам підприємництва у 2006 році з обласного бюджету виділено 77 тис. грн., що дозволило залучити підприємцям на свій розвиток кредитів в сумі 604,5 тис. гривень.

З метою скорочення часу та усунення зайвих перешкод для започаткування бізнесу у всіх районах і містах області працюють реєстраційні та дозвільні центри. В результаті проведеної роботи за 2006 та І півріччя 2007 року до районних та міських адміністраторів дозвільних центрів області звернулося понад 10 тисяч суб’єктів підприємницької діяльності щодо видачі документів дозвільного характеру та отримання консультацій, 6,5 тис. суб’єктам господарювання видано дозволи на здійснення підприємницької діяльності.

На вирішення проблем, які існують в даній сфері економіки області спрямовані заходи обласної Комплексної програми розвитку малого підприємництва на 2007-2008 роки, затвердженої рішенням сесії обласної ради.

Житомирська обласна державна адміністрація

Published in: on 11.04.2008 at 10:00  Комментарии к записи Про стан розвитку та підтримки підприємництва Житомирської області отключены  
%d такие блоггеры, как: