Агропромисловий комплекс Житомирської області

Житомирщина завжди мала аграрне спрямування економіки. В даний час частка сільського господарства у валовому доході області становить 44%. Займаючи 3,2% площ сільськогосподарських угідь України, область забезпечувала 4% республіканського виробництва валової продукції аграрного сектору. В усіх категоріях господарств від загальноукраїнського виробляється 75% хмелю, 22 – льоноволокна, 6 – картоплі, 4 – молока, більше 3% — м’яса та цукрових буряків, незважаючи на низький рівень родючості ґрунтів.

Середня вартість сільськогосподарських угідь області в 1,4 раза, а на Поліссі майже в 2 раза нижча ніж в середньому по Україні. По цьому показнику область займає останнє місце у державі.

Дерново-підзолисті ґрунти займають половину усіх сільськогосподарських угідь. В місцевостях лесових відкладень (в Овруцькому, Малинському, Новоград-Волинському, Черняхівському, Житомирському, Коростишівському, Брусилівському і Радомишльському районах) островами поширені сірі лісові ґрунти. Глибокі і опідзолені чорноземи не мають суцільного поширення. Вони залягають в південній частині області і займають 14,2% сільгоспугідь області (по Україні – 63,4%).

У зв’язку з цим, область розділяється на дві грунтово-кліматичні зони (Полісся – 4/5 і Лісостеп – 1/5 території), що визначає відмінність у виробничій спеціалізації аграрного виробництва. На півночі, де поширені низькородючі дерново-підзолисті ґрунти та природні кормові угіддя перевага надається у зерновій групі житу, з технічних культур: картоплі, льону і хмелю, а також м’ясомолочному скотарству. В південних районах, де частка чорноземів становить майже половину, передусім займаються вирощенням зерна (пшениці і ячменю), цукрових буряків, виробництвом свинини, птахівництвом та скотарством.

Незважаючи на значну відмінність в площі території, сільгосппідприємства Лісостепової зони виробляють більшу половину валової продукції сільського господарства області.

Сільське господарство області представляють 733 підприємства на основі приватної власності на майно та землю, в тому числі 275 приватних підприємства, 339 господарських товариств, 66 сільськогосподарських виробничих кооперативів, 45 фермерських господарств з орендними відносинами та інші.

В області активно функціонує близько 760 фермерських господарств. 306 тис. особистих селянських господарств.

Створено 83 сільськогосподарських обслуговуючих кооперативи, діє Житомирська товарна агропромислова біржа, 21 агроторговий дім, з яких 14 на кооперативних засадах, Функціонує 1214 заготівельних пунктів, з яких 1181 — по заготівлі молока, 9 — худоби та птиці, 9 — плодоовочевої, 18 іншої сільськогосподарської продукції.

Харчова промисловість налічує 95 підприємств основного кола різних форм власності 10 галузей виробництва, в тому числі 22 молокопереробних, 5 м’ясопереробних, 12 хлібопекарських,6 цукрових, 5 спиртових, 19 хлібоприймальних та зернопереробних, 4 пивоварних та ряд інших підприємств.

В області створені потужності по переробці за рік 500 тис. тонн худоби та птиці, 900 тис. тонн молока, 1,2 млн. тонн цукрових буряків, виготовленню 370 тис. тонн борошна, 15 тис. тонн круп і перевищують фактичне виробництво молока у 3 рази, цукрових буряків – у 2 рази, м’яса – більш як у 6 раз.

Сьогодні визначальною рисою розвитку агропромислового комплексу є економічна доцільність і спільна матеріальна вигода товаровиробника і покупця. Тобто, виробництво не центнерів, а конкурентноспроможної продукції, що користується попитом на внутрішньому і зовнішньому ринках та забезпечує стабільний прибуток.

Реалізація такої політики дозволить переважній більшості агроформувань працювати рентабельно, бути конкурентоспроможними на внутрішньому і зовнішньому ринках, створить сприятливі умови для залучення в галузь потенційних інвесторів.

Житомирська обласна державна адміністрація

Published in: on 11.04.2008 at 10:00  Комментарии к записи Агропромисловий комплекс Житомирської області отключены